ZŠ T.G.Masaryka - Hodkovice nad Mohelkou
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Materiálně technické vybavení školy

o   2 počítačové učebny (1. učebna - s 21 počítači připojenými na internet, dotyková tabule SMART Board s projektorem, hlasovací zařízení Turning Point pro 30 žáků a hlasovací zařízení Smart  Response pro 30 žáků,  2. učebna -  31 počítačů s řadou výukových programů a připojením na internet, dotyková tabule SMART Board s projektorem, LEGO MINDSTORMS Education - robotické soupravy NXT pro 15 žáků a nově soupravy EV3 pro 15 žáků).

o   učebna přírodopisu s vizualizérem, dataprojektorem, počítačem, DVD přehrávačem a interaktivní tabulí Smart Board.

o   učebna matematiky s dotykovou tabulí Smart Board, dataprojektorem, s matematickými výukovými programy

o   2 jazykové  učebny (1. učebna - pro 24 žáků se sluchátky, přehrávačem, dotykovou tabulí SMART Board, dataprojektorem, počítačem a 2. učebna pro 20 žáků se sluchátky, přehrávačem, vybavena interaktivní tabulí SMART Board, projektorem, DVD přehrávačem a počítačem s přístupem na internet

o   všechny učebny 1. stupně  jsou vybaveny dataprojektorem, počítačem s přístupem na internet, DVD přehrávačem a interaktivní tabulí SMART Board.

o   učebna výtvarné výchovy je vybavena interaktivní tabulí Smart Board, projektorem, DVD přehrávačem a počítačem s přístupem na internet

o   učebna českého jazyka je vybavena interaktivní tabulí SMART Board, projektorem, DVD přehrávačem a počítačem s přístupem na internet

o   učebna fyziky a chemie je vybavena novým demonstračním stolem, interaktivní tabulí SMART Board, projektorem, DVD přehrávačem a počítačem s přístupem na internet

o   učebna dějepisu je vybavena interaktivní tabulí SMART Board, projektorem, DVD přehrávačem a počítačem s přístupem na internet

o   učebna Hv – má ve vybavení varhany, nové nástroje, interaktivní tabuli eBeam, projektor, DVD přehrávač a počítač s přístupem na internet

o   školní knihovna s cca 2500 knih

o   školní klub a družina s televizory, DVD přehrávačem, celou řadou společenských her a novým nábytkem

o   v  šatnách jsou  šatní skříně pro žáky celé školy  ( od 5. ročníku má každý žák vlastní šatní skříňku )

o   keramická dílna

o   cvičná kuchyň

o   posilovna

Technické vybavení školy  k 30. 6. 2011

Typ vybavení

počet

Počítačové učebny

2

Jazykové učebny

2

Další odborné pracovny

11

Běžné třídy

6

Počet přípojných míst

61

Počet pracovních stanic (počítač, notebooky)

Počítačová učebna 1

21

Počítačová učebna 2

31

Vybavení notebooky

16

Ředitelna a sborovna, kabinety

4

Ostatní učebny

15

 

Aktuality
Záhájení školního roku
Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. 9. 2018
Rozdávání vysvědčení a ředitelské volno
Vysvědčení se žákům bude rozdávat dne 27. 6. 2018
Konzultační hodiny učitelů
V projektových dnech se mění konzultační hodiny učitelů.
Změna rozvrhu vyučování
Od 7. 6. do 21. 6. dochází ke změnám rozvrhů.
Přihlášení do školní družiny
Zápisní lístek do školní družiny dostanou žáci od třídních učitelů.
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

Partneři:

ZŠ TGM Hodkovice n. M. získala na rok 2016 účelovou neinvestiční dotaci na projekt „ BALTÍK “ a projekt „ JEDEME DÁL“ . Kraj poskytuje v roce 2017 dotaci na projekty „ŠIŠKÁMO“ a „LEGO 2017“
www.vctu.cz
Projekt  „POMÁHÁME“ s reg. č. „ CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0004913“ Projekt byl zahájen v srpnu 2017 a bude ukončen v červenci 2019. Hlavní náplní projektu je pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem a žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. D
Za školou
ZŠ T.G.Masaryka Hodkovice nad Mohelkou
J.A. Komenského 467, 463 42
Tel.:
730 109 927
Email: