ZŠ T.G.Masaryka - Hodkovice nad Mohelkou
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Materiálně technické vybavení školy

o   2 počítačové učebny (1. učebna - s 21 počítači připojenými na internet, dotyková tabule SMART Board s projektorem, hlasovací zařízení Turning Point pro 30 žáků a hlasovací zařízení Smart  Response pro 30 žáků,  2. učebna -  31 počítačů s řadou výukových programů a připojením na internet, dotyková tabule SMART Board s projektorem, LEGO MINDSTORMS Education - robotické soupravy NXT pro 15 žáků a nově soupravy EV3 pro 15 žáků).

o   učebna přírodopisu s vizualizérem, dataprojektorem, počítačem, DVD přehrávačem a interaktivní tabulí Smart Board.

o   učebna matematiky s dotykovou tabulí Smart Board, dataprojektorem, s matematickými výukovými programy

o   2 jazykové  učebny (1. učebna - pro 24 žáků se sluchátky, přehrávačem, dotykovou tabulí SMART Board, dataprojektorem, počítačem a 2. učebna pro 20 žáků se sluchátky, přehrávačem, vybavena interaktivní tabulí SMART Board, projektorem, DVD přehrávačem a počítačem s přístupem na internet

o   všechny učebny 1. stupně  jsou vybaveny dataprojektorem, počítačem s přístupem na internet, DVD přehrávačem a interaktivní tabulí SMART Board.

o   učebna výtvarné výchovy je vybavena interaktivní tabulí Smart Board, projektorem, DVD přehrávačem a počítačem s přístupem na internet

o   učebna českého jazyka je vybavena interaktivní tabulí SMART Board, projektorem, DVD přehrávačem a počítačem s přístupem na internet

o   učebna fyziky a chemie je vybavena novým demonstračním stolem, interaktivní tabulí SMART Board, projektorem, DVD přehrávačem a počítačem s přístupem na internet

o   učebna dějepisu je vybavena interaktivní tabulí SMART Board, projektorem, DVD přehrávačem a počítačem s přístupem na internet

o   učebna Hv – má ve vybavení varhany, nové nástroje, interaktivní tabuli eBeam, projektor, DVD přehrávač a počítač s přístupem na internet

o   školní knihovna s cca 2500 knih

o   školní klub a družina s televizory, DVD přehrávačem, celou řadou společenských her a novým nábytkem

o   v  šatnách jsou  šatní skříně pro žáky celé školy  ( od 5. ročníku má každý žák vlastní šatní skříňku )

o   keramická dílna

o   cvičná kuchyň

o   posilovna

Technické vybavení školy  k 30. 6. 2011

Typ vybavení

počet

Počítačové učebny

2

Jazykové učebny

2

Další odborné pracovny

11

Běžné třídy

6

Počet přípojných míst

61

Počet pracovních stanic (počítač, notebooky)

Počítačová učebna 1

21

Počítačová učebna 2

31

Vybavení notebooky

16

Ředitelna a sborovna, kabinety

4

Ostatní učebny

15

 

Aktuality
Zápis k povinné školní docházce
Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol.
Domácí výuka po dobu uzavření ZŠ
Vzhledem k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN od 11. 3. 2020 do odvolání bude probíhat vyučování formou domácího učení.
Školní jídelna
Od 16. 3. 2020 do odvolání bude školní jídelna mimo provoz.
Informace k nároku na ošetřovné
V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření škol mají rodiče dětí mladších 10 let nárok na ošetřovné.
Uzavření základní školy
Bezpečnostní rada státu rozhodla od středy 11. 3. 2020 zrušit z důvodu epidemiologické situace v ČR výuku na základních, středních i vysokých školách do odvolání.
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty

Partneři:

V roce 2018 byla získána dotace Libereckého kraje na projekty "Pokračujeme" a "Mladý programátor".
www.vctu.cz
Projekt  „POMÁHÁME“ s reg. č. „ CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0004913“ Projekt byl zahájen v srpnu 2017 a bude ukončen v červenci 2019. Hlavní náplní projektu je pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem a žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. D
Za školou
ZŠ T.G.Masaryka Hodkovice nad Mohelkou
J.A. Komenského 467, 463 42
Tel.:
730 109 927
Email: