ZŠ T.G.Masaryka - Hodkovice nad Mohelkou
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

PROJEKTY A GRANTY

Rok

Název projektu

 ( grantu)

Poskytovatel dotace

Celková výše dotace

Partnerství v projektu

Poznámka

2003

Mezinárodní grant

Dotyková tabule SMART Board s projektorem

Firma SMART Technologies

+ AV MEDIA

90 890,-Kč

Byla pořízena první dotyková tabule.

Grant získalo pouze 20 základních škol v ČR.

2005

Projekt

 HRAVÁ INFORMATIKA

MŠMT 

86 000,-Kč

Škola získala vybavení pro kroužek LEGO.

2008

Projekt

ŠKOLA JAKO KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OBCE

Liberecký  kraj

250 000,- Kč

V suterénu školy byla vybudována keramická dílna, sociální zařízení a opravena posilovna.

2009 - 2012

Projekt

TOP 6KLIKO

Evropský sociální fond a rozpočet České republiky

3 715 545,- Kč

V rámci projektu TOP 6KLIKO vznikla v naší škole naučná expozice,  bylo pořízeno další technické vybavení a vytvořeno cca 155 výukových materiálů.

2010 - 2012

Projekt

ROZŠIŘUJEME OBZORY POZNÁNÍ

Evropský sociální fond a rozpočet České republiky

1 447 958,-Kč

Bylo pořízeno další vybavení školy a byla individualizována výuka vybraných předmětů.

2011

Projekt

KDO SPORTUJE NEZLOBÍ

Liberecký  kraj

10 000,-Kč

 

 

Bylo pořízeno sportovní vybavení pro školní Tv  i zájmové kroužky.

2012

Projekt

NUDĚ STOP

Liberecký  kraj

35 000,-Kč

Bylo vytvořeno zázemí pro volnočasové aktivity ( např. odhlučnění stěny v učebně HV, oprava sportovního nářadí, materiál pro kroužky).

2012

EDUKA

Liberecký  kraj

1 689,- Kč

Doprava žáků na veletrh EDUCA

2012 - 2015

ZA ŠKOLOU

Evropský sociální fond a rozpočet České republiky

Projekt TUL

Bezplatná účast žáků 4.-5. tříd na aktivitách podporujících rozvoj tvořivosti a tvůrčího myšlení.

2012 - 2014

NÁVRAT K DÍLNÁM

Evropský sociální fond a rozpočet České republiky

Projekt SOŠ aG

Na Bojišti Liberec

Žáci 2.stupně navštíví vybavené díly na SOŠ a G a pod vedením zkušených pedagogů si vyzkouší svoji zručnost.

2013

TAKR 2013

Liberecký  kraj

21 000,-Kč

 

Další projekt na podporu volnočasových aktivit.

2012 – 2014

NEVŠEDNÍ MATEMATIKA VŠEDNÍHO DNE

Evropský sociální fond a rozpočet České republiky

Projekt Gymnázia Jana Palacha Mělník

Pilotáž projektu, jehož cílem je vytvoření doplňkové online učebnice matematiky a cvičebnice pro testování a domácí přípravu v aplikaci moodle

Aktuality
Zápis k povinné školní docházce
Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol.
Domácí výuka po dobu uzavření ZŠ
Vzhledem k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN od 11. 3. 2020 do odvolání bude probíhat vyučování formou domácího učení.
Školní jídelna
Od 16. 3. 2020 do odvolání bude školní jídelna mimo provoz.
Informace k nároku na ošetřovné
V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření škol mají rodiče dětí mladších 10 let nárok na ošetřovné.
Uzavření základní školy
Bezpečnostní rada státu rozhodla od středy 11. 3. 2020 zrušit z důvodu epidemiologické situace v ČR výuku na základních, středních i vysokých školách do odvolání.
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty

Partneři:

V roce 2018 byla získána dotace Libereckého kraje na projekty "Pokračujeme" a "Mladý programátor".
www.vctu.cz
Projekt  „POMÁHÁME“ s reg. č. „ CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0004913“ Projekt byl zahájen v srpnu 2017 a bude ukončen v červenci 2019. Hlavní náplní projektu je pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem a žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. D
Za školou
ZŠ T.G.Masaryka Hodkovice nad Mohelkou
J.A. Komenského 467, 463 42
Tel.:
730 109 927
Email: