ZŠ T.G.Masaryka - Hodkovice nad Mohelkou
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

PROJEKTY A GRANTY

Rok

Název projektu

 ( grantu)

Poskytovatel dotace

Celková výše dotace

Partnerství v projektu

Poznámka

2003

Mezinárodní grant

Dotyková tabule SMART Board s projektorem

Firma SMART Technologies

+ AV MEDIA

90 890,-Kč

Byla pořízena první dotyková tabule.

Grant získalo pouze 20 základních škol v ČR.

2005

Projekt

 HRAVÁ INFORMATIKA

MŠMT 

86 000,-Kč

Škola získala vybavení pro kroužek LEGO.

2008

Projekt

ŠKOLA JAKO KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OBCE

Liberecký  kraj

250 000,- Kč

V suterénu školy byla vybudována keramická dílna, sociální zařízení a opravena posilovna.

2009 - 2012

Projekt

TOP 6KLIKO

Evropský sociální fond a rozpočet České republiky

3 715 545,- Kč

V rámci projektu TOP 6KLIKO vznikla v naší škole naučná expozice,  bylo pořízeno další technické vybavení a vytvořeno cca 155 výukových materiálů.

2010 - 2012

Projekt

ROZŠIŘUJEME OBZORY POZNÁNÍ

Evropský sociální fond a rozpočet České republiky

1 447 958,-Kč

Bylo pořízeno další vybavení školy a byla individualizována výuka vybraných předmětů.

2011

Projekt

KDO SPORTUJE NEZLOBÍ

Liberecký  kraj

10 000,-Kč

 

 

Bylo pořízeno sportovní vybavení pro školní Tv  i zájmové kroužky.

2012

Projekt

NUDĚ STOP

Liberecký  kraj

35 000,-Kč

Bylo vytvořeno zázemí pro volnočasové aktivity ( např. odhlučnění stěny v učebně HV, oprava sportovního nářadí, materiál pro kroužky).

2012

EDUKA

Liberecký  kraj

1 689,- Kč

Doprava žáků na veletrh EDUCA

2012 - 2015

ZA ŠKOLOU

Evropský sociální fond a rozpočet České republiky

Projekt TUL

Bezplatná účast žáků 4.-5. tříd na aktivitách podporujících rozvoj tvořivosti a tvůrčího myšlení.

2012 - 2014

NÁVRAT K DÍLNÁM

Evropský sociální fond a rozpočet České republiky

Projekt SOŠ aG

Na Bojišti Liberec

Žáci 2.stupně navštíví vybavené díly na SOŠ a G a pod vedením zkušených pedagogů si vyzkouší svoji zručnost.

2013

TAKR 2013

Liberecký  kraj

21 000,-Kč

 

Další projekt na podporu volnočasových aktivit.

2012 – 2014

NEVŠEDNÍ MATEMATIKA VŠEDNÍHO DNE

Evropský sociální fond a rozpočet České republiky

Projekt Gymnázia Jana Palacha Mělník

Pilotáž projektu, jehož cílem je vytvoření doplňkové online učebnice matematiky a cvičebnice pro testování a domácí přípravu v aplikaci moodle

Aktuality
Přijetí do školní družiny
Rozhodnutí o přijetí do školní družiny ve školním roce 2020/2021
Předávání vysvědčení
Ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology rozhodlo, že závěr školního roku bude ve školách za účasti všech žáků. Jak to bude na naší základní škole?
Volnočasové aktivity
Kroužky, kluby, doučování, které neproběhly ve školním roce 2019/2020 budou mít náhradní termíny.
Otevření školy pro žáky 2. stupně v období od 8. 6. 2020 do 30. 6. 2020
Na základě nařízení vlády a vyjádření ministra školství R. Plagy umožní základní škola prezenční výuku pro žáky 2. stupně.
Přihlášení do školní družiny na školní rok 2020/2021 a finanční vyrovnání ŠD za školní rok 2019/2020
Nejpozději do 7. června 2020 se přijímají přihlášky dětí do školní družiny.
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty

Partneři:

V roce 2018 byla získána dotace Libereckého kraje na projekty "Pokračujeme" a "Mladý programátor".
www.vctu.cz
Projekt  „POMÁHÁME“ s reg. č. „ CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0004913“ Projekt byl zahájen v srpnu 2017 a bude ukončen v červenci 2019. Hlavní náplní projektu je pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem a žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. D
Za školou
ZŠ T.G.Masaryka Hodkovice nad Mohelkou
J.A. Komenského 467, 463 42
Tel.:
730 109 927
Email: