ZŠ T.G.Masaryka - Hodkovice nad Mohelkou
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Nové projekty

 

 

V roce 2019 probíhají ve škole dva projekty podpořené dotací Libereckého kraje.

Ozobot ve škole

Hlavním cílem projektu je zábavnou formou rozvíjet technické myšlení dětí. Naší snahou je, aby si děti osvojily základy programování a robotiky. Nedílnou součástí je i rozvoj kreativity, logického myšlení a manuální zručnosti.

K  již tradičním aktivitám kroužků LEGO, Baltík a Logické hry bude přidána práce s Ozoboty. Jedná se o interaktivní pomůcku, která představuje nejkratší a nejzábavnější cestu ke skutečnému programování a robotice.

Součástí práce jednotlivých kroužků je i reprezentace žáků v oblastních i celostátních soutěžích, které jsou zapsány ve Věstníku MŠMT.

Cílovou skupinou jsou žáci prvního i druhého stupně z Hodkovic nad Mohelkou a okolních obcí, kteří se dlouhodobě zajímají o programování a robotiku.

Projekt podporuje technické vzdělávání a přispívá k prezentaci školy i Libereckého kraje.

Bavíme se společně

Hlavním cílem projektu je zajištění celoročních volnočasových aktivit, které musí splňovat několik důležitých kritérií:

 1. finanční dostupnost a možnost zapojení i dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
 2. kvalitní vybavení pro činnost
 3. různorodost aktivit ( LOGICKÉ HRY,  KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA, HRAVÁ ANGLIČTINA,  KERAMIKA, KROUŽEK ŠITÍ, VOLEJBAL, ATLETIKA, POHYBOVÉ A MÍČOVÉ HRY, ZÁBAVNÉ TANCOVÁNÍ, TANEČNÍ KROUŽEK, FLORBAL,  PĚVECKÝ KROUŽEK, PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK )
 4. pro každého je v kroužku místo – celkově je otevřeno 33 kroužků

Vedle pravidelných činností organizujeme i jednorázové akce – NOČNÍ POCHOD, LESNÍ BĚH  atd.

Škola je hlavním organizátorem volnočasových aktivit v obci. Snažíme se, aby do této činnosti bylo zapojeno co nejvíce dětí.

Díky projektu se nám podaří naplnit výše zmíněná kritéria pro kvalitní organizaci volnočasových aktivit dětí.

 

Aktuality
Adventní trhy na hodkovickém náměstí
Adventní trhy na hodkovickém náměstí
Rodinná a seniorská politika - dotazníky
město Hodkovice nad Mohelkou aktuálně zpracovává koncepci rodinné a seniorské politiky. Rádi bychom vás požádali o vyplnění dotazníků, které budou sloužit jako jeden z podkladů pro koncepci.
Rozsvícení Betlému
Ve středu 4. 12. 2019 bude v 16 h rozsvícen Betlém v ZŠ Hodkovice n.M.
Výskyt vší
Upozorňujeme rodiče, že se opětovně vyskytly vši.
Třídní schůzky
Dne 26. 11. se uskuteční třídní schůzky.
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

Betlém 2019 Betlém 2019 Betlém 2019 Betlém 2019 Betlém 2019 Betlém 2019

Partneři:

V roce 2018 byla získána dotace Libereckého kraje na projekty "Pokračujeme" a "Mladý programátor".
www.vctu.cz
Projekt  „POMÁHÁME“ s reg. č. „ CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0004913“ Projekt byl zahájen v srpnu 2017 a bude ukončen v červenci 2019. Hlavní náplní projektu je pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem a žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. D
Za školou
ZŠ T.G.Masaryka Hodkovice nad Mohelkou
J.A. Komenského 467, 463 42
Tel.:
730 109 927
Email: