ZŠ T.G.Masaryka - Hodkovice nad Mohelkou
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

First Lego League 2014 (FLL)

Soutěž vznikla v roce 1998 v USA, od roku 2001 běží v Německu, od roku 2002 v Rakousku, od roku 2003 ve Švýcarsku, od roku 2005 v Maďarsku a od roku 2006 u nás.

FLL je největší robotická soutěž pro děti ve věku 10 až 16 let, které se zúčastňují desetitisíce dětí po celém světě.

Letos proběhl v sobotu 13.12. již devátý  ročník  FLL. V České republice probíhají regionální kola v Olomouci a v Praze. Náš tým se spolu se 13 dalšími přihlásil do Prahy.

 

FLL se skládá ze čtyř disciplín: Robot Game – robot, který tým postaví a naprogramuje, plní různé úkoly na hracím poli. Tým obdrží hrací pole a popis úkolů (misí) na začátku září.

Design robota – tým předvede konstrukci svého modelu a programové řešení jednotlivých misí.

Výzkumný úkol – letošní téma „World class“ – tým si musí vybrat nějakou oblast, ve které se seznámí s problematikou a jako výstup navrhne nějaké inovativní řešení. Na soutěži před komisí předvede své řešení. Nestačí pouze hovořit podle předem připravené prezentace. Soutěžící musí najít kreativní způsob, jak vysvětlit své řešení. Hrají scénky, recitují, prezentují plakáty, komiksy a další materiály, které během řešení vytvořili.

Týmová spolupráce – disciplína, na které tým ukáže své kvality. Porota sleduje a hodnotí vzájemnou spolupráci, chování a jednání, se kterým jednotliví členové týmu přistupují k plnění společného úkolu. Úkol tým předem nezná.

Výsledky z jednotlivých disciplín se sečtou a vznikne konečné pořadí.

 

Naši školu reprezentoval tým  MEDVÍĎATA ve složení: Matyáš Fiala, Kryštof Panuška, Jiří Růta (7.A),  Matyáš Khauer, Lukáš Hlavnička (7.B), Vítězslav Musil (6.A), Jiří Křížek, Jáchym Bráza (5.A).

V týmové spolupráci obsadili překrásné druhé místo, ve výzkumném úkolu byli třetí, v celkovém pořadí obsadili šesté místo.

Všem členům týmu děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

 

First Lego League 2014 (FLL) First Lego League 2014 (FLL) First Lego League 2014 (FLL) First Lego League 2014 (FLL) First Lego League 2014 (FLL) First Lego League 2014 (FLL) First Lego League 2014 (FLL) First Lego League 2014 (FLL) First Lego League 2014 (FLL)
Aktuality
Přijetí do školní družiny
Rozhodnutí o přijetí do školní družiny ve školním roce 2020/2021
Předávání vysvědčení
Ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology rozhodlo, že závěr školního roku bude ve školách za účasti všech žáků. Jak to bude na naší základní škole?
Volnočasové aktivity
Kroužky, kluby, doučování, které neproběhly ve školním roce 2019/2020 budou mít náhradní termíny.
Otevření školy pro žáky 2. stupně v období od 8. 6. 2020 do 30. 6. 2020
Na základě nařízení vlády a vyjádření ministra školství R. Plagy umožní základní škola prezenční výuku pro žáky 2. stupně.
Přihlášení do školní družiny na školní rok 2020/2021 a finanční vyrovnání ŠD za školní rok 2019/2020
Nejpozději do 7. června 2020 se přijímají přihlášky dětí do školní družiny.
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty

Partneři:

V roce 2018 byla získána dotace Libereckého kraje na projekty "Pokračujeme" a "Mladý programátor".
www.vctu.cz
Projekt  „POMÁHÁME“ s reg. č. „ CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0004913“ Projekt byl zahájen v srpnu 2017 a bude ukončen v červenci 2019. Hlavní náplní projektu je pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem a žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. D
Za školou
ZŠ T.G.Masaryka Hodkovice nad Mohelkou
J.A. Komenského 467, 463 42
Tel.:
730 109 927
Email: