ZŠ T.G.Masaryka - Hodkovice nad Mohelkou
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Pokyny pro školní družinu

POKYNY PRO RODIČE DĚTÍ, KTERÉ NAVŠTĚVUJÍ ŠKOLNÍ DRUŽINU

 

PROVOZ ŠD:

6:30 –  8:00, 11:40 – 16.00

6:30 – 8.00 –  příchod do ŠD je možný do 7:15, poté se zamyká

- vstup do ZŠ je možný až v 7:35   hlavním  vchodem

13:00 – 14:30 – odpolední zaměstnání – v tuto dobu nežádejte odchod dětí z důvodu 

                               narušení odpolední činnosti

 

OCHODY ŽÁKŮ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

V důsledku úprav ŠVP ŠD z bezpečnostních a hygienických důvodů byly provedeny změny pravidel odchodů dětí ze ŠD. Tyto změny jsou v souladu se školským zákonem a novým občanským zákoníkem.

Děti navštěvující ŠD mají stanovené časy odchodů do šatny v doprovodu vychovatelky, která dohlédne na jejich opuštění budovy školní družiny. Dále je na zvážení rodičů, zda na dítě počkají před školou ve stanoveném čase, který bude uveden v přihlášce.

Děti navštěvující zájmové kroužky organizované školou  si vyzvednou vedoucí kroužků v ŠD

 a přivádějí je zpět, pokud není uvedeno jinak v zápisním lístku.

 

MOŽNÉ ČASY ODCHODŮ DĚTÍ:         13:00;   14:30;  15:00

Po 15. hodině je možné si děti vyzvednout kdykoli – do 16:00. Zvonek u vchodu do ŠD.

 

TELEFONNÍ ČÍSLA:     ředitelství školy:  sborovna         731 159 462

                               školní družina –    I. oddělení     605 471 507

                               školní družina –    II. oddělení    604 358 943

                               školní družina –    III. oddělení   731 988 508                                     

                                              

Budete-li žádat o jiný čas odchodu ze ŠD, než jste uvedli v přihlášce, vyplňte daný formulář, který vaše dcera – syn odevzdají své vychovatelce. Odchod po telefonu NEŽÁDEJTE!!

Formulář máte možnost stáhnout na webových stránkách školy v sekci "Formuláře ke stažení"

PODMÍNKY A POTŘEBY PRO PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY:

ŠKOLNÉ:           500 Kč – září – leden                    (datum splatnosti – nejpozději do 14. 9. 2018)

                            500 Kč – únor – červen               (datum splatnosti – nejpozději do 21. 1. 2019)  

možnosti zaplacení:          1.   v hotovosti (u pí. vychovatelky)

                     2.   převodem na účet:

                                                 - č. ú. 986065379/0800

                                                 - variabilní symbol pouze pro školní družinu:   201818

                                                 -  do poznámky pro příjemce uvést:  jméno, příjmení, třídu dítěte

 

Pokud se rozhodnete platit převodem na účet školy, informujte prosím vychovatelku , kdy byla platba provedena.


                
 

 

Aktuality
Přihláška k docházce do školní družiny
ve školním roce 2019/2020
Beseda pro rodiče - "Naše škola"
Dne 17. 6. 2019 od 16 hodin se v učebně fyziky/chemie uskuteční beseda pro rodiče žáků základní školy.
Nové dětské hřiště
pozvánka na představení návrhů dne 18. 6. 2019
Změna rozvrhů a konzultačních hodin vyučujících
Od 7. 6. do konce školního roku dochází ke změnám rozvrhů tříd i konzultačních hodin učitelů.
Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční 4. 6. v 16 hodin.
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

Projekt OČMS Projekt OČMS Projekt OČMS Projekt OČMS Projekt OČMS Projekt OČMS

Partneři:

V roce 2018 byla získána dotace Libereckého kraje na projekty "Pokračujeme" a "Mladý programátor".
www.vctu.cz
Projekt  „POMÁHÁME“ s reg. č. „ CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0004913“ Projekt byl zahájen v srpnu 2017 a bude ukončen v červenci 2019. Hlavní náplní projektu je pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem a žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. D
Za školou
ZŠ T.G.Masaryka Hodkovice nad Mohelkou
J.A. Komenského 467, 463 42
Tel.:
730 109 927
Email: