ZŠ T.G.Masaryka - Hodkovice nad Mohelkou
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Domácí výuka AJ (18.6. - 22.6.)

Zadáno 18.6., vypracuj do 22.6.

Hello everybody!

Last HW is here... (je zde poslední úkol)

WB 35/8

1. Read and underline (přečti si text a podtrhni správný výraz)

2. Now read again and answer (přečti znovu a odpověz na otázky, nemusíš odpovídat celou větou)

Have a nice day!

......................................................................................................................................................

Zadáno 10.6., vypracuj do 15.6.

Hello everybody!

1. Solutions from R+R listening 32 - 33 (výsledky poslechu z posledního úkolu)

1C, 2A, 3B, 4B, 5A.

2. UNIT 8 - ANIMALS

Look at new words PB 50/1 + 52/1 and write them to your vocabulary  (podívej se do učebnice na nová slovíčka 50/1 +52/1 a zapiš si je do slovníčku)

3. WB 32/1,2 practice new vocabulary (procvič si nová slovíčka) 

Take a pic the hw from WB and send it to the email: dana.rucka@seznam.cz (ofoť úkol a pošli na mail).

Have a nice day:-)

............................................................................................................................................................

 

Zadáno 4.6., vypracuj do 8.6.

Hello everybody!

This is voluntary hw:-) (toto je dobrovolný úkol)

Look at R+R page 32 - 33 (May, June) and try the listening:

https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-CD-2020-05-track-17.mp3

Kdo nemá časopis, nevadí - na tomto odkazu si jej můžete stáhnout:

https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-05.pdf

Online výuky v pondělí nebudou, do školy nastupuje druhý stupeň.

Have a nice day:-)

..................................................................................................................................................

 

Zadáno 27.5., vypracuj do 1.6.

Hello everybody!

Look at your WB page 30/4 + 31/7 (podívej se do PS strana ....)

POZOR! 30/4 není snadné, ale mohu vám pomoci na online hodině v pondělí 1.6. (5.A 14:00 - 14:30., 5.B 14:30 - 15:00)

Have a nice day:-)

..........................................................................................................................................................

 

Zadáno 20.5., vypracuj do 25.5.

Hello everybody!

This hw is easy:-)

1.Look at PB page 68/A, D (podívej se do učebnice 68/A, D.)

Cvičení A: Na papír nebo do PC přepiš povolání. Např. A - baker, B - ..........., C - ...................., atd.

Cvičení D: Přepiš věty is výrazy, které sis vybral (pod každou větou máš tří možnosti) a přelož věty č. 13, 14 a 18.

2. You can pick up new R+R. (home pupils will get the magazine on Tuesday, 26 May, 9:00 - 11:00, school pupils at school)

HW send to email.(úkol pošli do mailu).

Have a nice day:-)

.....................................................................................................................................

 

Zadáno 13.5., vypracuj do 18.5.

Hello everybody!

Do you remember online lesson from Monday  11th May?  (Pamatuješ online hodinu v pondělí?)

Answer the questions and send them . (odpověz na tyto otázky a pošli do mailu nebo do teams)

1. What do you want to be a why? (Čím chceš být a proč?)

   např. I wúant to be a doctor because I like helping ill people. Chci být doktorkou, protože ráda pomáhám nemocným lidem)

2. What don´t you want to be and why? (Čím nechceš být a proč?)

např. I don´t want to be a doctor because I don´t like blood. (Nechci být doktorkou, protože nemám ráda krev)

Break a leg:-)

...........................................................................................................................................

 

Zadáno 29.4., vypracuj do 4.5.

Hello everybody!

1. vocabulary uč. 44/1 (z učebnice si do slovníčku opiš slovíčka, zapiš překlad a pokud máš kopii, napiš i výslovnost)

2. a/ WB 28/1 vocabulary (v PS doplň slovíčka k obrázkům, věty pod obrázky nepiš - kdo si to chce zkusit, může)

    b/ WB 28/2 grammar (zakroužkuj správný výraz) Do mailu mi cvičení 28/2 přepiš (už jen se správnými výrazy) a přelož. dana.rucka@seznam.cz

3. You can pick up the April number R+R (kdo má zájem, může si vyzvednout nové číslo R+R) 1.5. 8:00 - 11:00 nebo 4.5. 8:00 - 11:00 před školou.

Have a nice day:-)

...............................................................................................................................................

 

Zadáno 22.4., vypracuj do 27.4.

Hello everybody!

Practice listening and send me the result. (Procvič si poslech a pošli výsledek - můžeš jej ofotit nebo přepsat počet štítů do mailu)

https://www.umimeanglicky.cz/poslech-present-simple-tense-1-uroven/126

Může se stát, že vám poslech nepůjde, proto je zde další odkaz na procvičování bez poslechu.

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-obrazky-deti-1-uroven/1876

Have a nice day!

...............................................................................................................................................

Zadáno 15.4., vypracuj do 20.4.

Hello everybody!

Fill in the right prepositions - AT, ON, IN, (doplň správné předložky)

Věty přepiš na papír, doplň, ofoť a pošli, nebo přepiš a doplň na pc a pošli jako "doc"

  1. ……… Sundays I get up …………nine o´clock. 

  2. ………… the morning I eat breakfast. 

  3. Then, I play football with my friend and ……….. noon I have lunch.

  4. ………… the evening I watch TV or read books.

  5. I go to bed ………… ten o´clock …………. night. 

  6. Vymysli vlastní větu, co děláš  "odpoledne"!

 

Have a nice day:)

...............................................................................................................................

zadáno 9.4., vypracuj do 14.4.

Hello everybody!

Copy the link and try questions and negatives in the present simple). (Zkopíruj odkaz a zkus otázky a zápor v přítomném čase)

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-questions-negatives-2-uroven/304

Remember to send the result! (Nezapomeň poslat výsledek)

Happy Easter :-)

........................................................................................................................................

zadáno 1.4., vypracuj do 6.4.

Zdravím vás u další domácí angličtiny:)

Stále procvičujeme přítomný čas prostý, opakovaný (ne průběhový).

1. https://www.umimeanglicky.cz/reading-school/39  (zde najdete trochu čtení, trochu soutěže, slovíčka, ...)

2. Překlad  (pošli na: dana.rucka@seznam.cz)

Přelož oznamovací věty a a poté z nich utvoř záporné věty.  (Zadala jsem jen šest vět, proto prosím zkuste si je přeložit sami, bez překladače!)

1. Čtu si každý den. 2. Brácha dělá úkoly o víkendu. 3. Moji kamarádi mají rádi ryby. 4. Do školy jezdíme autobusem. 5. Můj otec pracuje v Liberci. 6. It´s up to you (vymysli svoji vlastní).

např: Vstávám v 7 hodin.   I get up at 7 a.m. // I don´t get up at 7 a.m.

       

Pokud si nejste jistí, jak na to, níže máte trochu teorie...

Přítomný čas (opakovaný – každý den, občas, někdy, nikdy)

Oznamovací kladná věta:

I have dinner every day. Já večeřím každý den.

She (he, it) has dinner every day. Ona (on, ono) večeří každý den.

U she, he, it sloveso v kladné větě „syčí“ (swims, reads, plays, watches)

Záporná věta:

I DO NOT (don´t) have dinner every evening. Já nevečeřím….

She (he, it) DOES NOT (doesn´t) have dinner every evening. Ona nevečeří …

Zápor se tvoří pomocným slovesem DO/DOES + NOT (DO/DOES se nepřekládá).

........................................................................................................................................................

 

 

zadáno 25.3., vypracuj do 30.3.

Zdravím vás u další domácí práce z AJ:)

 

Následující překlad napiš ve Wordu (pokud neumíš nebo nemáš možnost, musíš napsat na papír a ofotit) a pošli na mail: dana.rucka@seznam.cz, opravené ti pošlu zpět.

Přelož: (... a zapomeň na překladač, opravdu ti stačí tvoje dovednosti)

Nezapomeň, že sloveso v oznamovací větě musí někdy syčet!

1.Večer sleduji televizi. 2.Sestra dělá domácí úkoly odpoledne. 3.Děti chodí do školy ráno. 4.Kamarád hraje tenis každou neděli.

5.Nikdy si neuklízím pokoj. 6.Vždycky pomáhám mamince. 7.Obvykle tatínek snídá kávu a chléb. 8. V kolik hodin chodíš spát?

 

Těším se na vaši English i s chybičkami...

 

 

zadáno 20.3.

1. R+R January - February

    strana 14 - 15 Gulliver´s Travels (četba, překlad)

2. učebnice

řešení poslat na mail (napište jméno, třídu, stránku a cvičení) dana.rucka@seznam.cz

40/4 odpovědi celou větou + 42/ B,C,E,F,G (řešení vypisujte, nepište čísla ani písmena)

3. učebnice 41/8 nauč se zpaměti 4.sloku (kontrola až ve škole)

Mate-li dotaz k minulému či dnešnímu úkolu, pište... zkusím poradit:-)

Mějte se krásně a hlavně zdravě!

 

 

zadáno 18.3.

https://www.helpforenglish.cz/article/2015091501-smes-otazek-pro-zacatecniky-5

-na tomto odkazu zkuste procvičovat přítomný čas, řešení najdete ihned po dokončení "vyhodnotit"

-vypracujte do 19.3., 20.3. bude další úkol

Aktuality
Přijetí do školní družiny
Rozhodnutí o přijetí do školní družiny ve školním roce 2020/2021
Předávání vysvědčení
Ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology rozhodlo, že závěr školního roku bude ve školách za účasti všech žáků. Jak to bude na naší základní škole?
Volnočasové aktivity
Kroužky, kluby, doučování, které neproběhly ve školním roce 2019/2020 budou mít náhradní termíny.
Otevření školy pro žáky 2. stupně v období od 8. 6. 2020 do 30. 6. 2020
Na základě nařízení vlády a vyjádření ministra školství R. Plagy umožní základní škola prezenční výuku pro žáky 2. stupně.
Přihlášení do školní družiny na školní rok 2020/2021 a finanční vyrovnání ŠD za školní rok 2019/2020
Nejpozději do 7. června 2020 se přijímají přihlášky dětí do školní družiny.
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty

Partneři:

V roce 2018 byla získána dotace Libereckého kraje na projekty "Pokračujeme" a "Mladý programátor".
www.vctu.cz
Projekt  „POMÁHÁME“ s reg. č. „ CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0004913“ Projekt byl zahájen v srpnu 2017 a bude ukončen v červenci 2019. Hlavní náplní projektu je pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem a žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. D
Za školou
ZŠ T.G.Masaryka Hodkovice nad Mohelkou
J.A. Komenského 467, 463 42
Tel.:
730 109 927
Email: