ZŠ T.G.Masaryka - Hodkovice nad Mohelkou
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Domácí výuka AJ (20.5. - 25.5.)

zadáno 20.5.,vypracuj do 25.5.

Hello everybody,

1. Practice vocabulary WB 82/ 3A, 3B, 3C!

2. Find the right word and send it.

a) It´s a verb, you don´t know where you are or where your thinks are.  L ........................

b) It´s a man who serves food in a trestaurant. W ..........................

c) It´s a card, often with a picture, that you can send it by post. P..........................

d) It´s a verb, you control a car and make it move.  D...................

e) It´s a small official document (book), you can travel abroad with it.  P..........................

f) It´s a place where you can stay in a tent.  C............................

g) it´s a place that you arrive at or leave by plane.  A...........................

h) It´s a set of rooms on one floor, where you can live.  A............................

i) It´s a place of sand or small stones next to the sea. B.............................

j) Only two days, you don´t have to go to school. W..............................

...........................................................................................................................................................

 

zadáno 13.5., vypracuj do 18.5.

Hi everybody!

Do you remember online lesson from 11 May? We practiced past simple and tried new hw WB 29/4.

Do this hw, take the pic of exercise and send it to e-mail or teams. (Vypracuj úkol, ofoť a pošli na mail nebo do teams.)

Break a leg:-)

 

zadáno zadáno 29.4., vypracuj do 4.5.

Hello everybody!

Try to practice the past simple in your WB.

1. vocabulary 82/3C

2. 28/1 (list of irregular verbs is in the front cover of your WB - seznam nepravidelných sloves na přední desce PS)

3. 28/2 listening

4. 28/3 (help: WB 74/3.5 + 74/3.6 + 3.7)

Take a picture of the page 28 and send it.  (ofoť vypracovanou stránku 28 a pošli:dana.rucka@seznam.cz)

5. You can pick up the April number R+R (kdo má zájem, může si vyzvednout nové číslo R+R) 1.5. 8:00 - 11:00 nebo 4.5. 8:00 - 11:00 před školou.

Have a nice day:-)

..............................................................................................................................................

 

zadáno 22.4., vypracuj do 27.4.

Hello everybody!

Practice listening in the past tense and send me the result (procvič si poslech v minulém čase a pošli výsledek - ofoť nebo do mailu napiš počet štítů)

https://www.umimeanglicky.cz/poslech-past-simple-tense-regular-1-uroven/98

Have a nice day:-)

...............................................................................................................................................................

zadáno 15.4., vypracuj do 20.4.

Hello everybody!

Doplněné věty přepiš na pc a pošli v příloze jako "doc" (dana.rucka@seznam.cz)

1. REGULAR VERBS (pravidelné tvoření)

Complete the sentences in past simple, use the verbs: work, stop, live, watch, tidy, visit (doplň věty v minulém čase, použij slovesa: .......)

On Monday my mum ………………. the flat. My dad ……………….. in a factory Monroe. Yesterday I ………………… an interesting film.When I was young, I ………………….. in Liberec. Police …………….. the car. We ……………….. our grandparents at weekend.

2. IRREGULAR VERBS  (nepravidelné tvoření)

Complete the sentences in past simple, use the verbs: do, get, fall, break, take, go, read

We …………… the train to Victoria Station. I …………… my HW in the evening. My friend …………… to school by car. My mum ……………….. her arm. Yesterday we …………… a magazine. I ……………… a lot of presents on my birthday. I ……………. off my bike at weekend.  

..................................................................................................................................................

zadáno 9.4., vypracuj do 14.4.

Hello everybody!

Try to practice questions and negative in Past simple, use DID, DIDN´T! (Zkus procvičit otázky a zápor v minulém čase, použij DID, DIDN´T)

Help: your Grammar, WB 75/3.6 + 75/3.8

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-past-simple-questions-negatives-2-uroven/3685

Remember to send your result! (Nezapomeň poslat výsledek)

Happy Easter :-)

...................................................................................................................................

zadáno 1.4., vypracuj a pošli do 6.4.

Zdravím vás u další domácí angličtiny a budu ráda, když se zapojí i ti, kteří se dosud neozvali. Po nástupu do školy se vám to bude hodit :)

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-simple-tense-1-uroven/1610

Na tomto odkazu si poskládej správně věty v minulém čase.

Do mailu napiš, kolik štítů jsi dosáhl/dosáhla a připiš 5 jednoduchých vět o tom, co jsi dělal ty, tvoji sourozenci nebo rodiče předešlý den) dana.rucka@seznam.cz

Have a nice time!

.......................................................................................................................................

 

zadáno 25.3., vypracuj a pošli do 30.3.

Zdravím vás u další domácí práce z AJ:)

Následující úkol napiš ve Wordu (pokud neumíš nebo nemáš možnost, musíš napsat na papír a ofotit) a pošli na mail: dana.rucka@seznam.cz, opravené ti pošlu zpět.  

Napiš alespoň deset jednoduchých vět v minulém čase, co vše jsi dělal / dělala během jarních prázdin i během nuceného volna po prázdninách. Vem si k ruce seznam pravidelných i nepravidelných sloves (ta jsou na kartě PS) a určitě něco vymyslíš.

Těším se na vaši English i s chybičkami...

.....................................................................................................................................

zadáno 20.3.

1. R+R January - February

str. 29 - 30, doplň úkoly 1 - 7, dále v textu zeleně označ slovesa v minulém čase TO BE (was, were), modře označ slovesa s koncovkou -ed (pravidelné tvoření minulého času), červeně slovesa v minulém čase s nepravidelným tvořením.

Modře a červeně označená slovesa vypiš do dvou sloupečků a přelož. Výsledek mi pošli na mail: dana.rucka@seznam.cz do 23.3. (mail nadepiš jménem a třídou)

Vypracuj tímto způsobem: Grace invited - ona pozvala  // They went - oni šli... atd.

HELP: Na přední desce PS máte seznam nepravidelných sloves i  s překladem:-)

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, napište mi, zkusím poradit... a taky mi napište, jak jste zvládli první úkol na "Help For English".

Vypracujte do 23.3.

Mějte se krásně a hlavně zdravě!

.....................................................................................................................................

zadáno 18.3.

https://www.helpforenglish.cz/article/2012121401-cviceni-doplnte-did-was-were

-na tomto odkaze zkuste procvičit minulý čas, kontrola následuje hned po dokončení, pokud kliknete na vyhodnotit. Zkuste si věty přeložit:-)

-vypracujte do 19.3., 20.3. bude další úkol...

Aktuality
Informace o otevření školy pro žáky 1. stupně
Zákonný zástupce bude informován o zařazení žáka do skupiny, čase nástupu i odchodu ze školy a místě nástupu od svých třídních učitelů.
Přijímací zkoušky na střední školy
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na tiskové konferenci zveřejnil informaci, ve kterých termínech se letos uskuteční jednotná přijímací zkouška na střední školy.
Otevření školy pro žáky 1. stupně v období od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020
Na základě nařízení vlády a vyjádření ministra školství R. Plagy umožní základní škola prezenční výuku pro žáky 1. stupně.
Hodnocení žáků v druhém pololetí šk. r. 2019/2020
V souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27. 4. 2020 vydává ředitelka školy tuto informaci:
Otevření školy pro žáky 9. ročníku
Na základě vyjádření ministra R. Plagy mají žáci 9. ročníků možnost vrátit se do škol, za účelem přípravy na přijímací zkoušky.
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty

Partneři:

V roce 2018 byla získána dotace Libereckého kraje na projekty "Pokračujeme" a "Mladý programátor".
www.vctu.cz
Projekt  „POMÁHÁME“ s reg. č. „ CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0004913“ Projekt byl zahájen v srpnu 2017 a bude ukončen v červenci 2019. Hlavní náplní projektu je pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem a žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. D
Za školou
ZŠ T.G.Masaryka Hodkovice nad Mohelkou
J.A. Komenského 467, 463 42
Tel.:
730 109 927
Email: