ZŠ T.G.Masaryka - Hodkovice nad Mohelkou
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Zeměpis - domácí výuka

Doplnění pokynů k 30. 3. 2020

Na úvod si dovoluji překopírovat větu ze stránek naší školy, sekce Aktuality - Domácí výuka po dobu uzavření ZŠ:

"Na základě doporučení ministra školství R. Plagy, které přednesl na tiskové konferenci dne 23. 3. 2020, bude naše škola zadávat učivo pouze z předmětů matematika, český jazyk, anglický jazyk."

Neznamená to však, že bychom měli zcela zapomenout na naše předměty. Doporučuji i nadále alespoň procvičovat již získané učivo. K tomu využijte vlastních zápisků, učebnice anebo odkazy uvedené též v sekci Aktuality - Domácí výuka po dobu uzavření ZŠ. Kromě těchto odkazů můžete k procvičení využít odkaz na stránky www.testpark.cz nebo www.umimefakta.cz.

Budu i nadále v kontaktu. Pokud by tedy někdo měl nějaký dotaz k probranému učivu, možnostem procvičovat, otázkám a úkolům na uvedených odkazech, či potřeboval něco dovysvětlit, neváhejte a pište. Využijte možnosti individuálních konzultací touto formou.

Mějte se krásně a buďte zdraví.

M. Pospíšilová

------------------------------------------------------------------

 

Doplnění pokynů k 23. 3. 2020

Přečtěte si stránku 17 v učebnici. Poté si prohlédněte obrázek na téže straně a zkuste si odpovědět, kteří činitelé (v hnědých a modrých rámečcích) mohou  za jednotlivé útvary  krajiny znázorněné v obrázku. Př.: řeka na obrázku - činitelem je voda.

A nyní znovu ke zpětné vazbě:

Předpokládám, že ten, kdo mi již jednou odpověděl na e-mail, i nadále sleduje pokyny a snaží se je plnit. Vzhledem k tomu, že spousta rodičů teď musí pracovat z domova (u někoho musí navíc sourozenci plnit úkoly při studiích on-line) a ne každý má možnost být ve spojení přes internet, nevyžaduji zasílání vyplněných úkolů či testů zpět.

Kdo by však měl nějaký dotaz, problém, chtěl odpovědi zkontrolovat anebo jenom měl chuť napsat něco podnětného, klidně pišteJ.

Mějte se hezky a mějte se rádi.

M. Pospíšilová

-----------------------------------------------------------------------------

Zdravím všechny, kterým se daří sledovat informace týkající se domácí výuky během nastalé krizové situace. Zároveň Vás prosím, pokud jste v kontaktu s někým, kdo stejnou možnost nemá, abyste mu informace předali.

A nyní k tématům samostudia:

Naším posledním tématem byla litosféra v pohybu - zemětřesení, vlny tsunami. O sopečné činnosti už jsme si také povídali, ale pro doplnění si přečtěte text a prohlédněte obrázky v učebnici Zeměpisu 2.dílu na stránkách 13, 14, a 15. Pro zopakování a procvičení učiva o stavbě zemského tělesa a projevech pohybů litosférických desek si pak zkuste doplnit text a odpovědět na otázky ze strany 16.

Stejně jako v přírodopisu zápisy do sešitu touto formou zatím řešit nehodlám. Bude na každém, jaký způsob kontroly vstřebání učiva zvolí. Zda poprosí rodiče či sourozence a nechá se z učiva vyzkoušet nebo si odpovědi na otázky vypracuje do sešitu sám. Z určitých celků učiva pak vytvořím a jako přílohu vložím k informacím ukázkový test, který by každý po absolvování samostudia měl zvládnout.

Přeji Vám všem, ať jste zdraví, místo zápisů ze zeměpisu do sešitu se běžte (samozřejmě máte-li možnost a svolení a v náležitém odstupu od ostatních) projít ven a pozorujte, co se děje v krajině kolem Vás. Jak je přetvářena větrem, deštěm, organismy,... To bude naše další téma.

Vy, kteří jste dočetli až sem, odpovězte na můj e-mail pospisilova@zshodkovice.cz, abych věděla, od koho mám zpětnou vazbu, případně komu jste informace předali. Děkuji za spolupráci.

Mějte se pěkně!

Martina Pospíšilová

Aktuality
Zápis k povinné školní docházce
Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol.
Domácí výuka po dobu uzavření ZŠ
Vzhledem k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN od 11. 3. 2020 do odvolání bude probíhat vyučování formou domácího učení.
Školní jídelna
Od 16. 3. 2020 do odvolání bude školní jídelna mimo provoz.
Informace k nároku na ošetřovné
V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření škol mají rodiče dětí mladších 10 let nárok na ošetřovné.
Uzavření základní školy
Bezpečnostní rada státu rozhodla od středy 11. 3. 2020 zrušit z důvodu epidemiologické situace v ČR výuku na základních, středních i vysokých školách do odvolání.
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty

Partneři:

V roce 2018 byla získána dotace Libereckého kraje na projekty "Pokračujeme" a "Mladý programátor".
www.vctu.cz
Projekt  „POMÁHÁME“ s reg. č. „ CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0004913“ Projekt byl zahájen v srpnu 2017 a bude ukončen v červenci 2019. Hlavní náplní projektu je pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem a žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. D
Za školou
ZŠ T.G.Masaryka Hodkovice nad Mohelkou
J.A. Komenského 467, 463 42
Tel.:
730 109 927
Email: