ZŠ T.G.Masaryka - Hodkovice nad Mohelkou
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Co se učíme v matematice

V matematice opakujeme numeraci pamětnou i písemnou, zlomky (jejich čtení a zápis), převody jednotek délky, hmotnosti, objemu a času.  V současné době hlavně písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem a písemné dělení jednociferným dělitelem - je možné dopočítat př. ve cvičeních v pracovním sešitě na str. 15.

Všechny příklady lze procvičovat na následujících stránkách.

http://www.rysava.websnadno.czhttps://skolakov.euhttps://www.onlinecviceni.cz

Stále procvičovaným učivem je dělení dvojciferným dělitelem, trénovat lze zde: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=06.+P%C3%ADsemn%C3%A9+d%C4%9Blen%C3%AD&topic=01.+Dvojcifern%C3%BD+d%C4%9Blitel#selid

Staronovým učivem jsou zlomky (co je čitatel, co jmenovatel), porovnávání + a - zlomků se stejným jmenovatelem:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky#selid

Na geometrii potřebujeme ořezanou tužku č. 3, trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko:

Procvičujeme i výpočet obvodu (čtverec, obdélník, trojúhelník) a obsahu (čtverec a obdélník), rýsujeme čtverec, obdélník, kružnici a trojúhelník (konstrukce trojúhleníku: https://www.youtube.com/watch?v=JAvxjUNdvFk)

V případě problémů s otevřením procvičování je nutné použít jiný internetový prohlížeč.

Důležité je dobře umět násobilku, proto by bylo dobré v současné době trénovat příklady na násobení a dělení. 

Pro nemocné

- trojúhelníková nerovnost (lze zhlédnout na youtube):

https://www.youtube.com/watch?v=HateJZ-Fy7Q  

- úhel - úvod:

https://www.youtube.com/watch?v=rBUNCcSQhIE

- druhy úhlů:

https://www.youtube.com/watch?v=aYaitHJQrD8 

Co se učíme v matematice
Aktuality
Přijetí do školní družiny
Rozhodnutí o přijetí do školní družiny ve školním roce 2020/2021
Předávání vysvědčení
Ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology rozhodlo, že závěr školního roku bude ve školách za účasti všech žáků. Jak to bude na naší základní škole?
Volnočasové aktivity
Kroužky, kluby, doučování, které neproběhly ve školním roce 2019/2020 budou mít náhradní termíny.
Otevření školy pro žáky 2. stupně v období od 8. 6. 2020 do 30. 6. 2020
Na základě nařízení vlády a vyjádření ministra školství R. Plagy umožní základní škola prezenční výuku pro žáky 2. stupně.
Přihlášení do školní družiny na školní rok 2020/2021 a finanční vyrovnání ŠD za školní rok 2019/2020
Nejpozději do 7. června 2020 se přijímají přihlášky dětí do školní družiny.
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty 6.A s ozoboty

Partneři:

V roce 2018 byla získána dotace Libereckého kraje na projekty "Pokračujeme" a "Mladý programátor".
www.vctu.cz
Projekt  „POMÁHÁME“ s reg. č. „ CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0004913“ Projekt byl zahájen v srpnu 2017 a bude ukončen v červenci 2019. Hlavní náplní projektu je pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem a žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. D
Za školou
ZŠ T.G.Masaryka Hodkovice nad Mohelkou
J.A. Komenského 467, 463 42
Tel.:
730 109 927
Email: