ZŠ T.G.Masaryka - Hodkovice nad Mohelkou
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Informace rodičům

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost následujícím bodům.

 

1. Osobní údaje – vyplňte prosím požadované údaje v žákovské knížce, hlavně telefonní čísla a e-mailovou adresu. V případě, že došlo ke změně adresy bydliště zákonného zástupce, napište správnou adresu na lísteček a vložte ho do žákovské knížky.

2. Školní klub -  od letošního školního roku mohou děti opět navštěvovat školní klub, který bude otevřen v učebně P1 v přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Cena je stanovena na 100,- za pololetí.

Provoz školní knihovny (úterý 12.45-14.00) je zachován zdarma.

 

3. Třídní fond - z třídního fondu se platí akce hromadně organizované školou nebo drobnější platby, které se týkají většiny žáků. Každý žák má svůj individuálně vedený účet.

Vybíráme 200,- .

 

4. Procvičujeme češtinu v 7.ročníku 1. a 2.díl80,- během září po dodání.

 

5. Učebnice angličtiny Project English 2, second edition – vzhledem k tomu, že od příštího školního roku začneme používat nové vydání, mohou si žáci doposud zapůjčenou učebnici odkoupit za cenu 50,- . Lze pak do ní vpisovat poznámky, překlad slovíček, poslechová cvičení apod.

 

6. Časopis R+R – pomůcka při výuce angličtiny, roční předplatné 220,- , přihláška k odběru nejpozději do 11.9.2017, úhrada předplatného do 13.10.2017

 

7. Školní časopis Termit : roční předplatné 30,-Kč. Zájemcům se odečte z třídního fondu.

 

8. Kroužky ve školním roce 2017/2018 : na stránkách školy, přihlášky vedoucímu kroužku nebo třídní učitelce do 7.9.2015,  úhrada kurzu do 15.10.2015 vedoucímu kroužku hotově nebo převodem na účet 986065379/0800.

Do kolonky „zpráva pro příjemce“ uveďte : název kroužku, příjmení dítěte, třídu

 

9. Omluvenky:

a) neočekávaná absence (nemoc, úraz atp.) do 2 dnů nahlásit telefonicky nebo e-mailem do školy. Po návratu omluvenka v žákovské knížce do 3 pracovních dnů.

b) plánovaná absence – 1vyučovací hodina - 1 den (návštěva lékaře atp.) – omluvenka na zvláštním papíru (viz přiložený VZOR) – musí zůstat třídní učitelce. Pak je třeba ještě napsat omluvenku do žákovské knížky-žákovská knížka odpovídá třídní knize

c) plánovaná absence – 2 a více dnů (dovolená, zájezd atp.) – omlouvá vedení školy, žádost si dítě vyzvedne u třídní učitelky

 

10. V týdnu od 4.9. do 7.9. končí vyučování po 5.vyučovací hodině!

Ve školním roce 2017/2018 bude odpolední vyučování v úterý začínat v 14.00

a končit v 15.35

 

Děkuji za Váš čas a přeji nám všem poklidný a úspěšný školní rok.

 

Alena Banghová, třídní učitelka, banghova@zshodkovice.cz

Aktuality
Kroužky ve školním roce 2018/2019
Ve složce zájmová činnost je aktuální seznam kroužků, které v nadcházejícím školním roce bude škola nabízet.
Záhájení školního roku
Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. 9. 2018
Rozdávání vysvědčení a ředitelské volno
Vysvědčení se žákům bude rozdávat dne 27. 6. 2018
Konzultační hodiny učitelů
V projektových dnech se mění konzultační hodiny učitelů.
Změna rozvrhu vyučování
Od 7. 6. do 21. 6. dochází ke změnám rozvrhů.
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

Partneři:

ZŠ TGM Hodkovice n. M. získala na rok 2016 účelovou neinvestiční dotaci na projekt „ BALTÍK “ a projekt „ JEDEME DÁL“ . Kraj poskytuje v roce 2017 dotaci na projekty „ŠIŠKÁMO“ a „LEGO 2017“
www.vctu.cz
Projekt  „POMÁHÁME“ s reg. č. „ CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0004913“ Projekt byl zahájen v srpnu 2017 a bude ukončen v červenci 2019. Hlavní náplní projektu je pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem a žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. D
Za školou
ZŠ T.G.Masaryka Hodkovice nad Mohelkou
J.A. Komenského 467, 463 42
Tel.:
730 109 927
Email: